Legal

Aquí podràs trobar l’avís legal, la política de privacitat, la política de cookies i els termes i condicions del servei.

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Fènix Transport, CIF: B64996846, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 40922, Foli 136, Fulla Número B372794, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fenixtransport.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Fènix Transport, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a Fènix Transport o a tercers.

Fènix Transport no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de Fènix Transport.

Amb els límits establerts en la llei, Fènix Transport no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Fènix Transport estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Fènix Transport poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Fènix Transport o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Fènix Transport

Així mateix, per a accedir als serveis que Fènix Transport ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Fènix Transport, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@fenixtransport.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per Fènix Transport estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Fènix Transport o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Fènix Transport no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se Fènix Transport tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Fènix Transport, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Fènix Transport ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Fènix Transport no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. Fènix Transport declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

Fènix Transport es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Fènix Transport, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Fènix Transport no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Fènix Transport no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Fènix Transport com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va triar en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Fènix Transport no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Aquesta web és propietat de Fènix Transport Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Fènix Transport, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Fènix Transport, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mig legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Fènix Transport l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Fènix Transport.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació e compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Bird Fenix Express, S.L. societat espanyola amb N.I.F. B-64996846 i Fenix Qualitat Exclusiva Express, S.L. societat espanyola amb N.I.F. B-65505414 (d’ara endavant, “Fènix Transport”).

Fènix Transport és per tant responsable de gestionar les pàgines web fenixtransport.es, els comptes de xarxes socials Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., així com de promocionar tots els productes i serveis de Fènix Transport. En relació a les dades personals gestionades a través d’aquests canals i serveis, Fènix Transport és el responsable del tractament.

Les dades de contacte de Fènix Transport i els del seu Delegat de Protecció de Dades, són els següents:

Fenix Qualitat Exclusiva Express, S.L. C/Monistrol 1 Local 42 (08150) – Parets del Vallès, Barcelona, Espanya.
Contacte Delegat de Protecció de Dades: privacidad@fenixtransport.cat

RECOPILACIÓ DE DADES PERSONALS

Fenix Transport recull dades personals, fonamentalment de contacte, nom i cognoms, adreça, telèfon, codi postal, N.I.F., etc., en diferents ocasions:
 • Quan vostè contracta directament amb nosaltres un servei, ja sigui transport de mercaderies, o serveis postals com a telegrama o burofax.
 • Cada vegada que vostè contacta directament amb nosaltres, per exemple a través de la web fenixtransport.cat o a través de les línies d’atenció telefònica a clients, per a sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.
 • Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting, per exemple emplenant una targeta de resposta o participant en alguna promoció a través de la nostra web o xarxes socials que requereix que vostè completi un formulari en línia amb les seves dades personals.
 • Quan es realitza els docs: “Sol·licitud de cerca, selecció i formació”, el doc: “Termes de l’Acord”, etc..
Els productes i serveis de Fenix Transport, així com les seves campanyes promocionals, estan pensats i dirigits en la majoria dels casos per a adults, motiu pel qual només recollirem i tractarem les seves dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. Fenix Transport es reserva la possibilitat de realitzar verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals, procedint a eliminar totes aquelles dades que corresponguin a menors de 16 anys. Li agrairíem que ens ajudés a mantenir actualitzats les seves dades personals, informant-nos de qualsevol canvi en les seves dades de contacte o les seves preferències.

FINALITAT

En Fenix Transport tractem les dades personals que ens facilita amb diverses finalitats, les quals s’indiquen a continuació:
 • Registre d’usuari i Registre per a accés a l’àrea privada: Per al registre com a usuari o per a l’accés i l’administració general del seu compte serà necessari facilitar unes certes dades de caràcter personal.
 • Contractació de productes i/o serveis: Les dades aportades durant el procés de contractació dels serveis de transport de mercaderies o enviaments postals de burofax i/o telegrames són utilitzats per a gestionar la seva relació contractual amb Fenix Transport. Durant el procés de contractació es podran recaptar dades financeres (comptes i/o targetes bancàries).
 • Prestació de productes i/o serveis: Les dades aportades durant el procés de prestació dels serveis de transport de mercaderies o enviaments postals de burofax i/o telegrames són utilitzats per a gestionar la seva relació contractual amb Fenix Transport. Durant el procés de contractació es podran recaptar dades financeres (comptes i/o targetes bancàries).
 • Atenció a client: A vegades seran necessaris les seves dades personals per a gestionar les incidències relacionades amb els serveis contractats, tramitar reclamacions o donar resposta a les sol·licituds d’informació sobre productes, serveis, tarifes, etc.
 • Publicitat de Productes i Serveis propis: Fenix Transport podrà utilitzar les seves dades per a enviar-li informació general i comunicacions comercials relacionades amb productes i serveis propis de la seva activitat com a operador postal.

CONSERVACIÓ

Les seves dades personals seran conservats durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les seves dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.
 • Finalitats relacionades amb l’execució d’un contracte: pel que respecta a l’ús de la seva informació per a la gestió d’alguna obligació contractual que tinguem amb vostè, conservarem aquestes dades durant el període de vigència del contracte i durant els deu anys següents, per a poder atendre possibles consultes o reclamacions.
 • Finalitats de màrqueting: pel que respecta a l’ús de la seva informació amb finalitats de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització per a dirigir-li comunicacions de màrqueting, tret que vostè ens sol·liciti que li excloguem de les mateixes revocant el consentiment prestat.
 • Finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions legals i reguladores: determinada informació haurà de mantenir-se durant els terminis exigits per la normativa específica que resulti d’aplicació, fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, etc.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de transport o servei postal de burofax o telegrama.
Si ha marcat la casella corresponent, la base legal per a l’enviament de publicitat sobre altres productes i serveis és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment.

Fènix Transport estarà legitimat per a dur a terme el tractament de les seves dades quan el mateix sigui necessari per a complir amb una obligació legal;
El tractament de les seves dades personals per a finalitats de màrqueting troba la seva base legal en l’interès legítim.

DESTINATARIS

Fènix Transport pot compartir les seves dades personals amb altres entitats, entre les quals s’inclouen:

 • Empreses del Grup i tercers com ara proveïdors de serveis que operin en el nostre nom, o clients als quals es prestin aquests serveis i en un sentit més general, amb qualsevol dels nostres socis comercials o proveïdors.
 • Proveïdors de serveis externs que ens presten els seus serveis o actuen en el nostre nom, en concret, per a: realitzar anàlisis comercials; processar dades o pagaments; prestar serveis d’atenció al client, de màrqueting o de relacions públiques; divulgar enquestes o sortejos de premis.
 • Proveïdors de serveis de pagament, que són els únics que processen la informació de pagament. El proveïdor de serveis de pagament reté les dades relatives a la seva targeta bancària només per a completar la transacció i únicament durant el temps que sigui necessari per a gestionar les possibles reclamacions dels titulars de les targetes. Aquesta informació de pagament està encriptada i és segura.

Els proveïdors de serveis externs tindran accés a la informació i podran recopilar-la en la mesura que hagin de fer-ho per a dur a terme les seves funcions. No podran compartir-la ni usar-la amb cap altre propòsit.

Política vigent a partir del 25 de maig de 2018.

Drets
De conformitat amb les lleis i normatives aplicables, tindrà dret d’accés, rectificació i esborrat de les seves dades personals, el dret a restringir l’accés a aquestes dades, el dret a oposar-se al processament de les seves dades personals i el dret a la portabilitat de les seves dades. A continuació, trobarà més informació i detalls sobre aquests i la manera en què pot exercir-los.

 • El dret a accedir a les seves dades personals. En virtut d’aquest dret, podrà sol·licitar que li enviem una còpia de les dades personals que emmagatzemem sobre la seva persona i verificar que els estem processant de manera legal.
 • El dret a sol·licitar que corregim les seves dades si són inexactes. També podrà complementar qualsevol dada incompleta que tinguem, tenint en compte els fins del processament.
 • El dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals si compleix amb els requisits establerts en les lleis aplicables.
 • El dret d’oposar-se al processament de les seves dades personals, tret que Fènix Transport tingui un imperiós interès legítim que prevalgui o hagi de continuar processant les seves dades personals per a establir, exercir o defensar-se d’una demanda judicial.
 • El dret a restringir el processament de les seves dades personals en els supòsits previstos en la normativa aplicable.
 • El dret a la portabilitat de les seves dades. Pot sol·licitar-nos que li enviem les dades personals que l’afectin en un format estructurat i informatitzat d’ús habitual. També pot sol·licitar-nos que enviem aquestes dades personals a un tercer, en els casos en els quals això sigui factible. Només posseirà aquest dret si concerneix dades personals que ens hagi proporcionat vostè, si el processament d’aquestes dades es basa en el consentiment o és necessari per a l’operativitat d’un contracte entre vostè i nosaltres, i si el processament es realitza per mitjans automatitzats.

L’exercici per la seva part d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general (per exemple, la prevenció o detecció de delictes) i pels nostres propis interessos (per exemple, el manteniment de la confidencialitat de l’assessorament jurídic). Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en el termini previst en la normativa aplicable.

Podrà exercitar els seus drets dirigint una comunicació per escrit amb la referència “Protecció de dades” a Fenix Qualitat Exclusiva Express, S.L., Dpto. Atenció al Client, C/Monistrol 1 Local 42, C.P. 08150 – Parets del Vallès, Barcelona o enviant un correu electrònic a privacidad@fenixtransport.cat amb el “Assumpte: PROTECCIÓ DE DADES.”

Si no està satisfet amb la manera en què utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l’exercici de qualsevol d’aquests drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan 6, C.P. 28001 – Madrid) o en www.agpd.es.

Delegat de Protecció de Dades
Si té algun dubte o pregunta en relació amb l’ús o tractament de les seves dades, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades a través de l’adreça de correu electrònic a privacidad@fenixtransport.cat

Fenix Transport es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com als serveis oferts.

Protecció de la informació
En Fenix Transport som conscients de la importància que té per als nostres clients la protecció de la informació, per això, adoptem i ens comprometem a seguir una sèrie de mesures que, considerem, són essencials per a aconseguir una correcta política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades que ens arribin. El nostre objectiu, a més de donar-te el millor servei d’enviament i transport, és garantir el respecte i la més absoluta confidencialitat i privacitat de tota aquella informació que recollim i processem dels nostres clients.

Segons això, Fenix Transport no trafica amb la informació dels seus clients i/o proveïdors, ni facilita aquestes dades a tercers que no estiguin relacionats amb la transacció realitzada, tret que Vostè hagi consentit aquesta operació d’acord amb el que s’estableix en aquesta política, així ho exigeixi la legislació vigent o sigui necessari per a la prestació del servei.

L’objectiu més important en recollir i emmagatzemar informació sobre els nostres clients i/o proveïdors és garantir l’eficàcia, seguretat i rapidesa dels enviaments nacionals i internacionals que duem a terme o en els serveis de transport urgent que realitzem. Fenix Transport utilitzarà la informació recollida per a verificar el compliment de tots els acords que deriven dels serveis d’enviament que realitza; amb l’objectiu d’utilitzar part de la mateixa per a futures comunicacions amb els seus clients i/o proveïdors i així proporcionar una millora dels nostres serveis present i futurs i una òptima atenció als nostres clients.

La informació de caràcter personal que configuren les nostres bases de dades s’obtenen directament dels formularis que els nostres clients emplenen conscients del tractament d’aquests. La finalitat de la recollida i tractament són:

 • L’execució i el manteniment de qualssevol relacions contractuals que pogués mantenir Fenix Transport i els seus usuaris i/o clients o proveïdors.
 • L’execució, gestió, administració, ampliació i millora dels serveis que fossin sol·licitats i/o utilitzats pels usuaris i clients o proveïdors.
 • L’enviament d’informació general, tècnica, operativa publicitària i promocional sobre els nostres productes i serveis propis del sector de l’enviament, transport i logística a través dels diferents mitjans dels quals se sol·licita autorització com a correu-electrònic, telèfon mòbil o correu ordinari.
 • La realització d’estudis interns de Màrqueting amb la finalitat de millorar els nostres productes i serveis del sector de l’enviament, transport i logística.

Així mateix, la finalitat de la recollida i tractament automatitzat inclou l’enviament de formularis d’opinions sobre la pàgina Web, que l’usuari no queda obligat a contestar.

Enllaços amb altres llocs web

Fenix Transport ofereix enllaços amb altres llocs web que entenem que poden ser d’utilitat per als usuaris. En aquests enllaços no s’aplica els termes i condicions d’aquesta política de privacitat i confidencialitat, per tant, la inclusió no implica obligació per part de Fenix Transport d’accedir als productes o serveis que en elles s’anuncien o venen.

Mecanismes de seguretat

En els casos en els quals un usuari sol·liciti informació relacionada amb alguns dels nostres serveis o sobre enviaments o vulgui realitzar la tramitació d’una reclamació o incidència a través dels formularis que posem al seu servei en la nostra pàgina, serà necessari recollir totes les dades personals, en cas contrari, no se li podrà facilitar aquesta informació.

Som conscients de la necessitat de garantir el trànsit d’informació entre Fenix Transport i els seus clients, per això els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer), que s’activa sempre en entrar al servei a través de la línia telefònica.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del client i el nostre servidor.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem que es dirigeixi aaquest enllaç.

COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

DESACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

NOTES ADDICIONALS

 • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. Pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

INTRODUCCIÓ

Els presents termes i condicions (en endavant “termes”) exposen la base sobre la qual Fenix Qualitat Exclusiva Express S.L i/o Bird Fenix Express S.L (en endavant “Fènix” o “Fènix Transport”) realitzaran els seus serveis. Els presents termes es complementen amb els acords expressament signats amb el Client.

a) El client s’obliga a notificar per escrit a Fènix Transport qualsevol import no liquidat en un termini màxim de 2 dies laborables següents a comptar des de la data de la realització del servei implicat. Fènix Transport restituirà, com a màxim, els imports no liquidats corresponents a 2 dies de treball / repartiment. Per a això el client haurà de facilitar per escrit la documentació justificativa dins del termini a dalt indicat.

Transcorregut aquest termini, o de no tenir la documentació justificativa suficient, Fènix Transport, quedarà exonerada de qualsevol obligació indemnitzatòria.

b) El client s’obliga a notificar per escrit a Fènix Transport qualsevol sinistre esdevingut en el termini màxim de:

 • Per a trencaments, 5 dies laborables següents a comptar des de la data de la realització del servei implicat en el sinistre.
 • Per pèrdua/robo, 12 hores següents a comptar des de la recepció de la mercaderia.

Transcorregut aquests terminis, Fènix Transport, quedarà exonerada de qualsevol obligació indemnitzatòria.

c) El client haurà de responsabilitzar-se del manteniment de cadenats, persianes i altres mitjans de seguretat en cas que els conductors de Fènix Transport hagin de realitzar un servei amb custòdia de claus, no responsabilitzant-se Fènix Transport ni el conductor de l’estat d’aquests mitjans.

REVISIÓ DE PREUS ACORDATS

Els preus pactats s’actualitzaran cada any amb l’IPC. També poden variar en qualsevol moment de l’any en funció de les circumstàncies que influeixin directament. Obligant-se Fènix Transport a comunicar-ho amb 2 mesos d’antelació. En qualsevol cas, el client mantindrà el percentatge de descompte pactat (si fos el cas).

VALIDACIÓ DE SERVEIS PRESTATS

Tot albarà dels serveis prestats per Fènix Transport signat pel client s’entendrà com acceptat íntegrament, per la qual cosa serà facturat. En cas de desacord amb l’escrit en l’albarà (hores, tipus de vehicle, km, extres, observacions, productivitat, etc.), el client no haurà de signar-lo en cap cas. El client s’obliga a transmetre aquesta informació al personal implicat en la valoració d’albarans.

EXTRACÀRRECS

L’ús de plataformes elevadores incrementarà un 15% el preu d’aquesta tarifa. El transport de mercaderies perilloses (ADR) incrementarà un 30% el preu d’aquesta tarifa. Els serveis en cap de setmana, nocturns o festius tenen un suplement del 30%. Es consideren hores nocturnes a la franja horària de 22.00 a 06.00. Els peatges es cobren a part, i amb prèvia autorització del client.

NO CONCURRÈNCIA

El client es compromet a no treballar (ni directament ni a través de qualsevol altra empresa) sense la intermediació de Fènix Transport (de totes les empreses del grup) amb cap dels conductors que hagi prestat o presti els seus serveis al client, a través de Fènix Transport (de qualsevol de les empreses del grup), en qualsevol moment.

Si incomplís aquest compromís, el client haurà d’abonar a Fènix Transport (a qualsevol de les empreses del grup) els danys i perjudicis causats i com a mínim una penalització de 5.000€ per conductor.

Aquesta clàusula serà aplicable a conductors que hagin prestat servei en el client a través de Fènix Transport més de 2 setmanes en els 2 exercicis anteriors a l’actual.

PAGAMENT

Les tarifes pels serveis prestats per Fènix Transport que s’han acordat es troben adjuntes en els documents expressament signats amb el Client, i tret que s’hagi realitzat el pagament abans de l’enviament, totes les despeses hauran d’abonar-se en el venciment, que el client hagués convingut per escrit amb Fènix Transport. Tret que es demostri el contrari a aquests fins es considerarà que la factura ha estat rebuda tres dies hàbils després de la data que figura en aquesta.

Qualsevol suma impagada en la data del venciment o 15 dies naturals després d’aquest venciment, reportarà un interès al tipus especificat en la legislació de lluita contra la morositat en la seva «Taula de tipus d’interès de demora per a operacions comercials» des de 15 dies naturals després del venciment establert fins avui en la qual Fènix Transport rebi el pagament, tant si ocorre amb anterioritat com amb posterioritat a l’eventual sentència que en el seu cas es pogués dictar.

Addicionalment, Fènix Transport es reserva el dret de cobrar totes les «despeses addicionals» generats per aquest impagament o pagament endarrerit, de l’índole que siguin, especialment:

 1. Per despeses de gestió de recobrament de Fènix Transport: 4% de l’import impagat. Mínim 100€ // 2% de l’import endarrerit. Mínim 50€.
 2. Per devolució, per protest de lletres, per altres crebants: Tots els costos són reals.
 3. Per despeses de la companyia d’Assegurança de crèdit, que paga Fènix Transport: 2% de l’import endarrerit. Mínim 50€.
 4. Per augment de prima de l’Assegurança de Crèdit de l’any següent per sinistre: 10% de l’import impagat. Mínim 100€.
 5. Per despesa d’anàlisi de sinistres (per expedient d’impagament): 95€ cada expedient d’impagament.

En cas que el remitent, el destinatari o una altra part no abonés una suma en virtut dels presents termes, Fènix Transport pot retenir qualsevol enviament que estigui transportant (o una part del mateix), fins que rebi la totalitat del pagament o pot vendre’l i utilitzar els guanys per a liquidar el deute d’acord amb la llei local d’aplicació. Qualsevol quantitat impagada continuarà sent líquida, exigible i pagable.

Quan les parts acordin com a modalitat de pagament el confirming sense recurs:

 1. El client es compromet a fer arribar el document de confirming/pago a les instal·lacions de Fènix Transport en un termini no superior a 15 dies de data de factura a la qual fa referència aquest confirming sense recurs.
 2. En cas de no rebre en la seva data el document de confirming/pago, o bé en cas que el client canviï el mètode de pagament de confirming sense recurs a qualsevol altre (de manera unilateral), Fènix Transport procedirà, de manera automàtica, a emetre i reemetre qualsevol factura que estigués pendent de pagament, a un termini màxim de 25 dies de data de factura i mitjançant transferència bancària.
 3. Aquesta variació de dia data factura, és deguda al fet que l’acceptació d’un venciment amb data factura major a l’estàndard de Fènix Transport, només és concedida pel sistema de pagament mitjançant confirming sense recurs.

SERVEI PLANIFICAT I CAMPANYA

 • Servei puntual, o fix menor a 6 mesos de durada, i sol·licitat amb més de 2 setmanes d’antelació (substitucions de vehicles amb conductor, vacances i reforços per a puntes de treball com a Nadal, campanyes comercials…).
 • Les hores addicionals/extra que es facin juntes a les pactades (anteriors i/o posteriors) es comptaran sense sortida mínima i a preu d’hores soltes segons preus del servei Ja!. Les hores addicionals/extres que no es facin al costat de les fixes es comptaran amb la sortida mínima corresponent, segons preus Ja!
Per a poder garantir la qualitat del servei en els períodes de màxima activitat, denominats “Campanyes”:
 • Nadal: de l’1 de novembre al 10 gener. Durada de 2 mesos i 10 dies.
 • Estiu: de l’1 de juliol al 10 setembre. Durada de 2 mesos i 10 dies.
1. Tots els serveis Fixos, Campanya i Planificats que es contractin i realitzin durant aquestes dates es cobraran al preu del servei Ja! (amb les condicions de cada client) i en funció de la disponibilitat de conductors. Excepte els Serveis Fixos, Campanya o Planificats que s’hagin contractat abans de:
 • Per Nadal: fins al 10 d’octubre.
 • A l’estiu: fins al 10 de juny.
2. Recomanem contractar els serveis de Campanya amb la major antelació possible: 1 mes com a mínim. 3. Els preus del servei de Campanya , en aquestes dates indicades, no s’han de correspondre obligadament amb el Preu del Servei Planificat.

SERVEI FIX

 • Durada major a 6 mesos, per a serveis i rutes en dies i hores determinades.
 • En cap cas es cobra per quilòmetres en concepte d’anar al centro en el que es pacti el servei fix.
 • El nombre d’hores a realitzar en la jornada com a fixes, es pactaran abans de començar el servei.
 • Es poden pactar preus per a jornades amb el nombre d’hores que necessiti el client, respectant sempre les hores de servei mínim.
 • A petició del client, es poden enviar conductors a realitzar el repartiment, mentre es busca la persona adequada per al servei fix. En aquest cas, es cobriran aquests repartiments com un servei Ja! i els conductors enviats es facturaran a preu de Ja!.
 • Les hores addicionals / extra que es realitzin al costat de les pactades (anteriors i/o posteriors) es comptaran sense sortida mínima i a preu de servei Ja!.
 • Les hores addicionals/extra que no es realitzin al costat de les hores fixes es comptaran amb la sortida mínima corresponent, segons preus del servei Ja!.

LÍMIT DE QUILOMETRATGE

En el preu per hora està inclòs un recorregut màxim de 20 km. Per exemple:

 • En un servei de 3 hores, el recorregut màxim total inclòs en el preu serà de 60 km.
 • En una jornada de 10 hores, el recorregut màxim total inclòs en el preu serà de 200 km.

Els quilòmetres addicionals / excés de quilòmetres que sobrepassin del límit de quilometratge es cobren a part segons tarifa. Per a altres límits màxims de quilomètrics per servei, consultar.

INCOMPLIMENTS

Servei Planificat i Campanyes

Canvi de data d’inici del servei, el servei es cobrarà segons correspongui al nou termini d’avís, des de la comunicació del canvi de data a l’inici d’aquest:

 1. Si es comunica abans de la fi del termini per a comunicar la “Campanya” (en època de Campanya) o abans de 15 dies en qualsevol altra època de l’any, el servei es cobrarà a preus de Campanya o Planificat segons correspongui.
 2. Si es comunica amb un termini inferior a 15 dies, es cobrarà com a servei Ja!.

Reducció dels dies de durada de la Campanya o servei Planificat:

 1. Si es comunica abans de la fi del termini per a sol·licituds de “Campanya” (en època de Campanya) o abans de 15 dies en qualsevol altra època de l’any, no es realitzarà cap càrrec per incompliment.
 2. Si es comunica fora del termini indicat en el paràgraf anterior, es cobrarà el 50% del servei cancel·lat. Més tots i cadascun dels costos judicials derivats de demandar si això fos necessari (si el client no abona el 50% esmentat).

Canvi de vehicle:

 1. Si es comunica abans de la fi del termini per a comunicar la “Campanya” (en època de Campanya) o abans de 15 dies en qualsevol altra època de l’any, el servei es cobrarà a preus de Campanya o Planificat, segons correspongui.
 2. Si es comunica amb un termini inferior a 15 dies, es cobrarà com a servei Ja!.
 3. Si a més també es canvien les dates o es redueixen els dies de durada del servei, també s’aplicaran els articles anteriors.

Anul·lació del servei:

 1. Si es comunica abans de la fi del termini per a sol·licituds de “Campanya” (en època de Campanya) o abans de 15 dies en qualsevol altra època de l’any, no es realitzarà cap càrrec per incompliment.
 2. Si es comunica fora del termini indicat en l’anterior paràgraf, es cobrarà el 50% del servei cancel·lat. Més tots i cadascun dels costos judicials derivats de demandar si això fos necessari (si el client no abona el 50% esmentat).

Servei Fix

La permanència mínima establerta per als serveis denominats com a “Fix” és de 6 mesos. Per això es donen unes determinades condicions econòmiques, indicades en l’apartat denominat “Descompte lineal sobre tarifa general vigent (%)” en el document acordo comercial.

Per consegüent, si el client incomplís l’esmentada permanència mínima, rebrà una penalització del 50% de les quotes mensuals restants fins a la data final del contracte. Més tots i cadascun dels costos judicials derivats de demandar si això fos necessari (si el client no abona el 50% esmentat).

Aquesta permanència es renovarà tàcitament pel mateix període tret que amb un mes d’antelació a la data de compliment alguna de les dues parts indiqui el contrari.

L’acceptació de l’oferta suposa l’acceptació total i íntegra de les condicions de transport que en en aquest document es recullen.

SUBSTITUCIONS DE CONDUCTORS EN SERVEI FIXOS I SERVEI CAMPANYA/PLANIFICAT

En Fènix Transport tenim, potser, els millors mecanismes d’emergències per a poder ajudar-te a substituir els serveis previstos abans qualsevol incidència: una base de dades viva de milers de conductors amb vehicle industrial.

El preu de les substitucions dels fixos i de les campanyes dependrà de la dificultat de la substitució a realitzar. Per a això, et garantim el millor preu que obtinguem dins d’aquest ventall de conductors.

DRET APLICABLE

Cualquier diferencia surgida o relacionada con los presentes Términos y Condiciones del Servicio y con independencia de su cuantía, así como cualquier Acuerdo o contrato establecido en virtud de los mismos, se someterá a la competencia de la Junta Arbitral del Transporte de Barcelona. Les parts renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre’ls.