You are currently viewing Què és una borsa de treball de transportistes. Una eina útil per a l’ocupació del sector.

Què és una borsa de treball de transportistes. Una eina útil per a l’ocupació del sector.

Si mous mercaderies en la teva empresa necessites de xoferes/transportistes que ho facin. Si mous les teves mercaderies a través d’una empresa de transport especialitzada, aquesta última necessita de personal professional que ho faci per a tu. En un cas o un altre, recorrem a una borsa de treball de transportistes .Què és una borsa de treball?És un registre/base de dades en el qual fem constar ofertes d’ocupació o serveis demandats per una empresa.


Les borses de treball poden ser públiques (ofereixen llocs de treball per a empreses públiques) o privades. En el cas que ens ocupa abordarem les privades. És a dir, les pròpies de les empreses.

Una borsa de treball té dos vessants:

 • L’objecte del que s’ofereix: l’ocupació o servei.
 • Candidatx: qui pot optar a aquesta oferta, una empresa o persona interessada en allò que s’ofereix.

El propietari de la borsa de treball és l’encarregat de:

 • gestionar les ofertes
 • recepcionar les candidatures i verificar que compleixen els objectius
 • aplicar les garanties que exigeix l’actual RGPD en matèria de dades
 • promoure les ofertes dins de la seva borsa de treball en el moment adequat
 • fer el match entre les ofertes i els candidatxs quan coincideixen en el temps i es compleixen els requisits de l’oferta


Per què una borsa de treball de transportistes?Principalment, perquè ens permet estar preparats sempre per a cobrir les necessitats que es presenten en l’empresa en matèria de transport. Et resumim algunes de les seves…

V e n t a j a s
Diversitat de candidats pre-seleccionats, per exemple: havent-hi ja passats exàmens previs, entrevistes, revisió de la seva documentació personal/empresarial, etc.
Evitem obrir un nou procés de selecció cada vegada que tens una necessitat.
Reduïm els temps d’incorporació amb un ràpid i fàcil accés a la nostra base de dades, que es tindrà ordenada i organitzada amb dades d’interès per a la pròpia empresa.
Reforcem la imatge corporativa de la nostra empresa com a ocupador.

I si descures la teva borsa de treball de transportistes…Llavors coneixerem quins són els seus desavantatges, perquè les té si no es gestiona adequadament.

ObsoletaSi no realitzem una gestió dinàmica d’aquesta, les candidatures queden desfasades i no compliran l’objectiu quan les hi requereixi.
Treball extraCandidats en cerca d’ocupació poden sobrecarregar al personal que gestiona la borsa de treball tensionant el nostre sistema.
SancionsSi oblidem estar al dia i complir amb les normatives vigents podria arribar alguna vegada una inspecció/sanció
Entorn limitatSi ens cenyim només a la nostra borsa de treball interna, els professionals als quals accedim són sol els que s’acosten a la nostra companyia. Però, el mercat laboral és molt més ampli i ric. És a dir, a vegades és útil sortir a buscar candidats fora d’una base de dades pròpia.Hauríem de tenir la nostra pròpia borsa de treball de transportistes?Les empreses tendeixen a externalitzar aquells serveis que no aporten valor directe al core del seu negoci.

Si la nostra activitat principal no gira entorn del transport, quan externalitzem aquest servei, el partner ja s’encarregarà de tot el relatiu al personal perquè no hàgim de preocupar-nos d’aquestes qüestions.

Per contra, si la nostra realitat és que assumim el nostre propi moviment de mercaderies, disposar d’una borsa de treball pròpia pot ser una eina útil en el dia a dia empresarial.

Encara que haurem d’assegurar-nos d’invertir els suficients recursos a fer que funcioni (recordem els desavantatges esmentats anteriorment).

Una altra situació que se sol presentar és que, encara disposant de la nostra borsa de treball de xofers i transportistes, és possible trobar-nos amb situacions imprevistes o excepcionals. Aquestes ens poden portar a necessitar puntualment d’especialistes del sector transporti, la missió del qual és aportar solucions precisament a l’hora de trobar xofers/transportistes.

Exemples de situacions que poden requerir-nos una reacció ràpida són:

 • una substitució per absència sobtada de unx trabajadorx
 • una IT de curta durada que es prolonga en el temps
 • un vehicle que s’avaria i no hi ha recanvi disponible
 • reforços puntuals per una punta de treball no prevista


Cal envoltar-se de partners amb borses de treball especialitzades


Sempre. Ja sigui per a cobrir el dia a dia de la nostra activitat o per a disposar d’un Pla B.

Podem estar millor preparats si ens donem a conèixer prèviament a aquestes empreses, perquè quan necessitem dels seus serveis de reclutament, ja disposin de la informació principal de la nostra empresa i els nostres requeriments generals, nosaltres siguem coneixedors de les seves tarifes, etc.

Així, quan sorgeix la necessitat, podran reaccionar ràpidament i amb garanties davant una substitució o reforç urgent per a nosaltres.

En empreses com, Fènix Transport, podem proveir ràpidament de repartidors (amb o sense vehicle). Això és així perquè comptem amb una amplia base de dades de xoferes i transportistes, prèviament pre-seleccionats i verificats.

Estem encantats que ens contactin per a poder oferir les nostres solucions de reclutament en el sector del transport.
Deixa un comentari