You are currently viewing Quins avantatges obté una empresa quan externalitza el transport

Quins avantatges obté una empresa quan externalitza el transport

L’externalització dels serveis de transport és una opció per la qual opten cada vegada més empreses.

La mayoría logran aumentar su eficiencia centrándose en el core business del seu negoci i deixant en mans d’altres socis, aquelles altres parts de la seva activitat que són importants, però en les quals no són professionals.

Subcontractar els serveis de transport en una empresa especialitzada i de confiança, pot ser imprescindible en moltes ocasions.

En aquest article t’expliquem alguns dels motius principals.Avantatges de l’externalitzacióAugment de l’eficiència -> Entesa com aquesta capacitat de disposar d’alguna cosa o algú adequat per a aconseguir el compliment d’una funció.

Una empresa podrà millorar en aquest aspecte quan delega aquesta activitat en l’empresa de serveis de transport adequada.

Menor inversió -> Gestionar aquesta activitat requereix d’una inversió per part de tota empresa. Aquesta inversió pot arribar a reduir-se considerablement si l’externalitza. Alguns exemples d’això, suposarien:

 • no haver de suportar la càrrega de la contractació de conductors
 • deixar d’assumir la compra d’una flota de vehicles pròpia
 • evitar adquirir programari de gestió per a controlar rutes, generar informes…
 • etc.

Acompanyament professional en tot moment -> Envoltar-te de socis solvents i que tinguin una dilatada experiència en la seva activitat de transport contribuirà al fet que tinguis èxit en la teva activitat principal. Això sí, necessitareu d’una coordinació perfecta entre tots dos.

L’objectiu d’un soci extern en l’àmbit del transport serà en tot moment assessorar-te i guiar-te amb les solucions més idònies a la teva situació.

Estalvi de costos directes -> Quan es desenvolupa l’activitat de transport dins de la pròpia empresa, es generen una sèrie de despeses inevitablement relacionades amb, per exemple:

· Flota: compra de vehicles, pagament de combustible, manteniment, previsió de renovació de la flota, etc.

· Equips associats a la flota: per a càrrega i descàrrega, maquinari i programari del control de rutes i comunicacions…

· Personal: conductors, personal per a la coordinació dels equips, personal encarregat de les rutes de repartiment, els quadrants, les substitucions, etc.

Quan s’opta per l’externalització del servei, el panorama canvia.

Planificació fàcil -> La logística i la distribució poden ser molt fàcils de planificar quan es compta amb un soci extern que t’assessora i assumeix amb compromís totes les funcions relacionades amb aquests aspectes.

Actualment, gairebé tots els proveïdors de serveis de transport disposen d’alguna mena de Sistemes de Gestió de Transport.

Millorar la qualitat en els lliuraments -> Un partner extern podrà garantir-te, amb la seva experiència i recursos, que s’aporta en tot moment la màxima qualitat en els moviments de les mercaderies i en la reducció de possibles errors.

Focus en el core business -> Dedicar-se al realment crucial per a l’activitat del negoci. És a dir, focalitzar-se en aquelles àrees i activitats que determinen l’èxit competitiu de la teva companyia enfront de la teva competència.

Si l’activitat relacionada amb la logística és important, però no és un element molt clau en la proposta de valor empresarial, llavors caldria procurar no estar dedicant recursos i energia a les activitats relacionades amb el transport.Què es pot externalitzar relacionat amb el transportAlguns dels serveis que amb més freqüència s’externalitzen estan relacionats amb:

 • El magatzematge
 • El transport internacional
 • El transport domèstic
 • Els serveis transitaris
 • Els serveis d’agent de duanes
 • El cross-docking: el qual permet transitar materials amb diferents destinacions o consolidar mercaderies provinents de diferents orígens que pot variar depenent les necessitats del producte
 • La logística inversa des dels punts de consum o usuari final fins al fabricant o distribuïdor per a efectuar la seva recuperació, reparació, reciclatge o eliminacióCom ha de ser el partner extern al qual contractarQualsevol empresa de transport no sempre serà l’adequada per a garantir el servei d’externalització.

Hi ha una sèrie d’aspectes que s’haurien de considerar abans d’optar per una en concret.

 • Que tingui les dimensions requerides per a poder cobrir les teves necessitats de transport actuals.
 • Que tingui les dimensions requerides, però ara a futur. Es tracta del cas en què es preveu creixement en l’activitat de la companyia.
 • Amb experiència demostrable en la seva activitat.
 • Amb bones referències d’altres empreses que han comptat prèviament amb el seu servei d’externalització del transport.
 • Amb solvència econòmica.
 • Que estigui orientada a la qualitat i no sols a resultats.
 • Que ofereixi solucions i capacitat de reacció davant problemes no previstos i/o puntuals.
 • Que pugui realitzar la seva activitat en coordinació, però amb independència.
 • Que compti amb un Sistema de Gestió de Transport o TMS (Transport Management System)

I, finalment, que la relació entre totes dues companyies es prevegi que vagi a desenvolupar-se en un clima de confiança mútua.


El contracte d’externalització de serveis de transportRedactar un contracte adequat pot evitar o esmorteir en un futur possibles situacions problemàtiques.

Un contracte d’externalització de serveis, a part del clausulat estàndard, hauria de ser prou precís i com a mínim contenir:

 • informació detallada de les activitats a realitzar
 • la durada
 • personal responsable
 • els objectius que es persegueixen
 • indicadors de rendiment consensuats
 • tarifes…

Si la teva companyia està valorant la possibilitat d’externalitzar el servei de transport, o, vostre partner actual no està aportant tots els avantatges que s’han esmentat, serà una bona opció comptar amb l’experiència de Fènix Transport.

Les empreses que han decidit externalitzar el seu servei de transport amb nosaltres han notat una millora en els resultats del seu negoci.


Deixa un comentari