Actualment esteu veient Subcontractant amb garanties a operadors de transport i logística

Subcontractant amb garanties a operadors de transport i logística

La tendència a la subcontractació d’operadors de transport i logística cada vegada és major. El motiu són els seus provats beneficis quan es donen les circumstàncies adequades. Però, la subcontractació és un procés en si mateix i té associades una sèrie de qüestions legals que s’han de tenir en compte .SubcontractacióÉs natural que les empreses tendeixin a subcontractar tot allò que queda fora del core business del seu negoci. L’objectiu és centrar-se en l’activitat que sí que aporta valor a la seva organització.

Un exemple, té sentit que una empresa de disseny i producció de calçat dediqui esforços i recursos a la distribució dels seus productes?, o, pot arribar a interessar-li comptar amb un soci estratègic de transport i logística en el qual externalitzar: emmagatzematge, distribució, etc.?BeneficisEns consta, per la nostra experiència, que tot procés de subcontractació és ardu. Requereix una gran quantitat d’inversió de recursos, dedicació de personal i pot allargar-se en el temps. Però, si es realitza de la forma adequada, l’operador subcontractat es converteix en un partner del nostre negoci, que ens ajudarà a ser més competitius.

Alguns avantatges que obtenen les empreses a través de la subcontractació, són:

Respecte a…S’obté…
CostosReducció
ProductivitatIncrement
QualitatIncrement
Mercats canviantsFlexibilitat
Fluctuacions demandaIncrement/reducció operacions
PartnerEspecialització
Risc inversorReducció (assumeix l’operador)El procésLa subcontractació en el sector del transport i la logística, està ben estudiada i documentada. Gràcies als seus casos d’èxit i beneficis demostrats per a les empreses, generalment, s’estableixen diferents etapes que formen part del seu procés.

Aquestes etapes tenen en compte, tant els fluxos d’informació com els físics.

1Estudi Previ

A través de la prèvia anàlisi interna es duu a terme una descripció del sistema de logística que actualment tenim, es tenen en compte costos, nivells de servei, la gestió del sistema global i especialment d’informació. En aquesta etapa s’elabora el plec de condicions, esborrany en el qual es van aportant detalls de com volem que sigui la nova situació en iniciar-se la subcontractació.
2Plec de condicions

De cara al fet que els possibles operadors de transport i logística puguin després oferir-nos, en aquest document es descriu de manera exhaustiva totes les especificacions contractuals i tècniques.
3Operadors candidats

Valoració i selecció dels operadors per a triar el més adequat.
4El contracte

El contingut del contracte és més rellevant del que sembla. Serà la nostra garantia com a client enfront de possibles incompliments de la prestació dels serveis. Et comptem més de qüestions legals, si continues llegint…
5Tarificació

Establim com l’operador ens tarifarà els seus treballs. Existeixen diverses modalitats.
6Control de les operacions

En aquesta etapa es defineixen com es durà a terme el seguiment de l’activitat realitzada pel nostre operador (tecnologia, flux d’informació, sistema de control…). Es defineixen també els KPI’s ( Key Performance Indicators). Els KPI’s fixen els valors objectiu per als indicadors de seguiment de l’activitat. En algunes empreses es defineix una espècie comitè bipartit format pel client i l’operador.
[Cada etapa puede desglosarse en subetapas]


Cuestions LegalsLa subcontractació des del punt de vista legal consisteix en un acord entre dues parts. En aquest acord, els 2 actors principals són el subcontractista i el principal o mandant.

 

El subcontractista presta serveis al segon pel seu compte i riscos i amb els seus propis treballadors. És a dir, el subcontractista exerceix el comandament, control i fiscalització dels seus treballadors.

L’acord queda plasmat en un document en el qual queda redactat el contingut del contracte de prestació de serveis.

Un contracte estàndard pot contenir el següent índex:

 • Serveis logístics
 • Productes: característiques, recepció, propietat…
 • Prestació dels serveis bàsics i serveis addicionals (si és el cas)
 • Obligacions del prestador de serveis i del client
 • Responsabilitats del prestador de serveis
 • Qüestions econòmiques: tarifes i facturació
 • Reclamacions
 • Assegurances
 • Duració del contracte
 • Incompliment del contracte i resolució anticipada
 • Impostos
 • No exclusivitat
 • Confidencialitat
 • Drets de Propietat Industrial
 • Força Major
 • Cessió de drets i obligacions
 • Relació entre les parts
 • Situacions de subcontractació
 • Polítiques mediambientals
 • Garanties
 • Persona/s de contacte
 • Llei/és aplicable/s i la jurisdicció competent
 • Annexos

La normativa vigent en matèria de Transport és extensa. Si t’interessen aquests temes i vols aprofundir més per a complir amb la legalitat, la tens al teu abast aquí.

Des de Fènix Transport, la nostra recomanació és sempre abordar la subcontractació d’operadors de transport i logística, fent partícip d’ella al Gabinet Jurídic de la teva empresa (propi o extern). Això t’evitarà problemes a futur si s’han especificat bé les obligacions de cada part.


Deixa un comentari